Nederlands Engels Duits

Specialisten op de Zwitserse markt

Met de toevoeging van TightShip aan de activiteiten heeft de groep het werkterrein verder verbreed. TightShip richt zich op het transport van chemicaliën en olie, met name voor een specifiek marktsegment: de chemische industrie rond Zug in Zwitserland. Door de dienstverlening in een apart bedrijf onder te brengen kan TightShip optimaal inspelen op de wensen van rederijen die gericht zijn op Zwitserland. Net als de andere onderdelen binnen de groep kan TightShip u ondersteunen met een brede dienstverlening op het gebied van chartering en bevrachting. In Zwitserland beschikt u over een steunpunt dat efficiency combineert met slagvaardigheid.